Với những tên gọi khác nhau như sào phơi quần áo, giàn phơi thông minh, giá phơi đồ, cây phơi đồ, dây phơi quần áo. Đó chính là dụng cụ phơi đồ không thể thiếu trong mỗi gia đình chúng ta. Hiện nay, quá trình đô thị hóa khá nhanh nên nhiều hộ gia đình ở chung cư không có chổ phơi quần áo. Nó thật sự rất bất tiện và mất khá nhiêu thời gian để phơi quần áo. Trước nhu cầu thực tế này, trên thị trường đã xuất hiện hàng loạt dụng cụ phơi quần áo với nhiều tên gọi khác nhau.