Dịch vụ lắp đặt giàn phơi thông minh

Bảng báo giá giàn phơi thông minh

 1. - Cập Nhật: 23/08/2021
 2. 4,039

Giàn phơi thông minh giá rẻ

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP09 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,767 | Giảm giá: 8%
12,250,000 VNĐ
2
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,315 | Giảm giá: 5%
12,660,000 VNĐ
3
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP10 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,890 | Giảm giá: 11%
1850,000 VNĐ
4
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,459 | Giảm giá: 9%
12,950,000 VNĐ
5
 • Mã SP: giàn phơi thông minh GP11 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 4,095 | Giảm giá: 5%
12,050,000 VNĐ
6
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,299 | Giảm giá: 8%
13,650,000 VNĐ
7
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP12 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,982 | Giảm giá: 8%
11,150,000 VNĐ
8
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,298 | Giảm giá: 17%
11,470,000 VNĐ
9
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP13 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,934 | Giảm giá: 6%
11,360,000 VNĐ
10
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,394 | Giảm giá: 11%
12,350,000 VNĐ
11
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP14 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,814 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
12
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,386 | Giảm giá: 6%
14,800,000 VNĐ
13
 • Mã SP: giàn phơi thông minh 888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,906 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
14
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,298 | Giảm giá: 4%
13,350,000 VNĐ
15
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP05 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,998 | Giảm giá: 6%
11,550,000 VNĐ
16
 • Mã SP: Giàn phơi GP06, Giàn phơi thông minh | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,819 | Giảm giá: 5%
11,050,000 VNĐ
17
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP07 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,463 | Giảm giá: 2%
12,590,000 VNĐ
18
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP08 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 4,452 | Giảm giá: 9%
11,950,000 VNĐ
19
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,748 | Giảm giá: 9%
13,600,000 VNĐ
20
 • Mã SP: giàn phơi thông minh GP03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,795 | Giảm giá: 3%
11,380,000 VNĐ
21
 • Mã SP: giàn phơi thông minh 999 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 4,018 | Giảm giá:
11,400,000 VNĐ
22
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh 1888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 4,543 | Giảm giá: 10%
18,700,000 VNĐ
23
 • Mã SP: giàn phơi thông minh 999HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 4,208 | Giảm giá: 5%
11,850,000 VNĐ

Sửa giàn phơi thông minh giá rẻ

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: GP09 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,183 | Giảm giá: 24%
1680,000 VNĐ
2
 • Mã SP: GP10 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,144 | Giảm giá: 32%
1640,000 VNĐ
3
 • Mã SP: GP11 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,885 | Giảm giá: 19%
1890,000 VNĐ
4
 • Mã SP: GP12 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,000 | Giảm giá: 24%
1650,000 VNĐ
5
 • Mã SP: GP13 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,105 | Giảm giá: 21%
1760,000 VNĐ
6
 • Mã SP: GP14 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,104 | Giảm giá: 29%
1750,000 VNĐ
7
 • Mã SP: GP03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,509 | Giảm giá: 22%
1730,000 VNĐ
8
 • Mã SP: 888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,209 | Giảm giá: 19%
1880,000 VNĐ
9
 • Mã SP: GP05 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,203 | Giảm giá: 20%
1780,000 VNĐ
10
 • Mã SP: 999 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,123 | Giảm giá: 22%
1700,000 VNĐ
11
 • Mã SP: GP06 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,204 | Giảm giá: 27%
1570,000 VNĐ
12
 • Mã SP: 999HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,046 | Giảm giá: 10%
1950,000 VNĐ
13
 • Mã SP: GP07 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,987 | Giảm giá: 14%
11,250,000 VNĐ
14
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,096 | Giảm giá: 11%
1400,000 VNĐ
15
 • Mã SP: GP08 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,348 | Giảm giá: 32%
1540,000 VNĐ
16
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 4,654 | Giảm giá: 14%
1640,000 VNĐ

Giàn phơi thông minh Hòa Phát giá rẻ

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: GPTM-XN01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,985 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
2
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,459 | Giảm giá: 9%
12,950,000 VNĐ
3
 • Mã SP: GPTM-HP701 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,208 | Giảm giá: 6%
11,650,000 VNĐ
4
 • Mã SP: GPTM-312 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,995 | Giảm giá: 13%
1650,000 VNĐ
5
 • Mã SP: GPTM-S01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,880 | Giảm giá: 6%
11,750,000 VNĐ
6
 • Mã SP: GPTM-KN01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,109 | Giảm giá: 8%
11,150,000 VNĐ
7
 • Mã SP: GPTM-HP002 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,367 | Giảm giá: 9%
12,050,000 VNĐ
8
 • Mã SP: GPTM-888B | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,978 | Giảm giá: 26%
11,150,000 VNĐ
9
 • Mã SP: GPTM-HP001 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,327 | Giảm giá: 3%
12,350,000 VNĐ
10
 • Mã SP: GPTM-KS-990 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,070 | Giảm giá: 13%
12,050,000 VNĐ
11
 • Mã SP: GPTM-HP007 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,925 | Giảm giá: 2%
12,050,000 VNĐ
12
 • Mã SP: GPTM-HP04 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,997 | Giảm giá: 14%
11,850,000 VNĐ
13
 • Mã SP: GPTM-2020 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,954 | Giảm giá: 7%
11,950,000 VNĐ
14
 • Mã SP: GPTM-S03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,074 | Giảm giá: 11%
11,570,000 VNĐ
15
 • Mã SP: GPTM-KN304 | Tình trạng: Đặt Hàng | Lượt xem: 2,748 | Giảm giá:
1Liên hệ
16
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 3,180 | Giảm giá: 13%
11,350,000 VNĐ
17
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 2,748 | Giảm giá: 9%
13,600,000 VNĐ

Giàn phơi thông minh còn có những gọi khác như giàn phơi quần áo, giàn phơi đồ, giàn phơi xếp ngang, giàn phơi gắn trần.

Hai thương hiệu nổi tiếng và phổ biến nhất hiện nay là Duy LợiHòa Phát.

Dịch vụ lắp đặt giàn phơi Duy Lợi, giàn phơi thông minh Hòa Phát chính hãng, chất lượng, giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Quý khách có thể tham khảo bảng giá giàn phơi thông minh và liện hệ với chúng tôi ở Hà Nộitại TP HCM theo hotline dưới chân trang website.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  Siêu thị Duy Lợi mong muốn của tôi mang đến cho Quý Khách hàng những sản phẩm chính hãng tốt nhất, thông tin sản phẩm chính xác nhất. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, lắp đặt sản phẩm sẽ tư vấn cho Quý Khách những giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất. Blog của chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những thông tin, kinh nghiệm hữu ích, quý giá.

Sản phẩm mua nhiều

 1. 1,750,000 đ 1,650,000 đ
  Giàn phơi thông minh là dòng sản phẩm góp phần tạo mỹ quan cao cho
 2. 0 đ 0 đ
  Trong xã hội hiện đại, các thiết bị thông minh ngày càng phát triển, giúp
 3. 1,100,000 đ 1,050,000 đ
  Giàn phơi quần áo GP06 với thiết kế riêng biệt dành riêng cho các chung

Bài viết nhiều

 1. Cửa lưới chống muỗi ngày càng trở được sử dụng phổ biến ở nhiều hộ
 2. Giá dây cáp cầu thang là một trong những yếu tố được khách hàng quan
 3. Cửa chống muỗi tự cuốn có thật sự giúp ngăn muỗi hiệu quả? Tại sao