Bảng báo giá giàn phơi thông minh

 1. 05/11/2020
 2. 1,754

Giàn phơi thông minh

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP14 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,723 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
2
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP14 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,579 | Giảm giá: 3%
11,650,000 VNĐ
3
 • Mã SP: giàn phơi thông minh 888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,664 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
4
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP05 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,802 | Giảm giá: 6%
11,550,000 VNĐ
5
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh 888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,639 | Giảm giá: 7%
11,700,000 VNĐ
6
 • Mã SP: Giàn phơi GP06, Giàn phơi thông minh | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,869 | Giảm giá: 5%
11,050,000 VNĐ
7
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP07 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,641 | Giảm giá: 2%
12,590,000 VNĐ
8
 • Mã SP: GIÀN PHƠI THÔNG MINH GP13 THÁNG 2-2015 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,749 | Giảm giá: 26%
11,360,000 VNĐ
9
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP08 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,910 | Giảm giá: 12%
1750,000 VNĐ
10
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP12 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,538 | Giảm giá: 17%
11,150,000 VNĐ
11
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP09 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,653 | Giảm giá: 7%
11,250,000 VNĐ
12
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP11 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,536 | Giảm giá:
12,050,000 VNĐ
13
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP10 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,773 | Giảm giá: 11%
1850,000 VNĐ
14
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP10 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,793 | Giảm giá: 23%
1850,000 VNĐ
15
 • Mã SP: giàn phơi thông minh GP11 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,681 | Giảm giá: 5%
12,050,000 VNĐ
16
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP08 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,553 | Giảm giá: 12%
1750,000 VNĐ
17
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP12 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,834 | Giảm giá: 8%
11,150,000 VNĐ
18
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,754 | Giảm giá: 5%
11,380,000 VNĐ
19
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP13 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,655 | Giảm giá: 6%
11,360,000 VNĐ
20
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh 999 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,536 | Giảm giá: 6%
11,480,000 VNĐ
21
 • Mã SP: giàn phơi thông minh GP03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,885 | Giảm giá: 3%
11,380,000 VNĐ
22
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP07 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,669 | Giảm giá: 2%
12,590,000 VNĐ
23
 • Mã SP: giàn phơi thông minh 999 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,775 | Giảm giá:
11,400,000 VNĐ
24
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh 1888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,780 | Giảm giá: 10%
18,700,000 VNĐ

Sửa giàn phơi thông minh

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: GP03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,516 | Giảm giá: 22%
1730,000 VNĐ
2
 • Mã SP: 888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,498 | Giảm giá: 19%
1880,000 VNĐ
3
 • Mã SP: GP05 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,498 | Giảm giá: 20%
1780,000 VNĐ
4
 • Mã SP: 999 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,491 | Giảm giá: 22%
1700,000 VNĐ
5
 • Mã SP: GP06 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,502 | Giảm giá: 27%
1570,000 VNĐ
6
 • Mã SP: 999HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,477 | Giảm giá: 10%
1950,000 VNĐ
7
 • Mã SP: GP07 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,475 | Giảm giá: 14%
11,250,000 VNĐ
8
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,520 | Giảm giá: 11%
1400,000 VNĐ
9
 • Mã SP: GP08 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,499 | Giảm giá: 32%
1540,000 VNĐ
10
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,531 | Giảm giá: 14%
1640,000 VNĐ
11
 • Mã SP: GP09 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,424 | Giảm giá: 24%
1680,000 VNĐ
12
 • Mã SP: GP10 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,498 | Giảm giá: 32%
1640,000 VNĐ
13
 • Mã SP: GP11 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,460 | Giảm giá: 19%
1890,000 VNĐ
14
 • Mã SP: GP12 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,504 | Giảm giá: 24%
1650,000 VNĐ
15
 • Mã SP: GP13 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,492 | Giảm giá: 21%
1760,000 VNĐ
16
 • Mã SP: GP14 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,506 | Giảm giá: 29%
1750,000 VNĐ

Giàn phơi thông minh Hòa Phát

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: GPTM-888B | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,213 | Giảm giá: 26%
11,150,000 VNĐ
2
 • Mã SP: GPTM-HP001 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,207 | Giảm giá: 3%
12,350,000 VNĐ
3
 • Mã SP: GPTM-KS-990 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,199 | Giảm giá: 13%
12,050,000 VNĐ
4
 • Mã SP: GPTM-HP007 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,222 | Giảm giá: 2%
12,050,000 VNĐ
5
 • Mã SP: GPTM-HP04 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,181 | Giảm giá: 14%
11,850,000 VNĐ
6
 • Mã SP: GPTM-2020 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,225 | Giảm giá: 7%
11,950,000 VNĐ
7
 • Mã SP: GPTM-S03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,189 | Giảm giá: 11%
11,570,000 VNĐ
8
 • Mã SP: GPTM-KN304 | Tình trạng: Đặt Hàng | Lượt xem: 1,195 | Giảm giá:
1Liên hệ
9
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,200 | Giảm giá: 13%
11,350,000 VNĐ
10
 • Mã SP: GPTM-XN01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,182 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
11
 • Mã SP: GPTM-HP701 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,200 | Giảm giá: 6%
11,650,000 VNĐ
12
 • Mã SP: GPTM-312 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,220 | Giảm giá: 13%
1650,000 VNĐ
13
 • Mã SP: GPTM-S01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,207 | Giảm giá: 6%
11,750,000 VNĐ
14
 • Mã SP: GPTM-KN01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,208 | Giảm giá: 8%
11,150,000 VNĐ
15
 • Mã SP: GPTM-HP002 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,220 | Giảm giá: 9%
12,050,000 VNĐ

Sản phẩm mua nhiều

 1. 240,000 đ 220,000 đ
  Lắp đặt lưới chắn cầu thang trẻ em, lưới chắn khe hở cầu thang, dây
 2. 2,650,000 đ 2,590,000 đ
  2 Thanh phơi bằng inox hoặc hợp kim nhôm cho độ bền cao với thời
 3. 1,650,000 đ 1,550,000 đ
  Giàn phơi quần áo GP05 là sản phẩm giàn phơi cao cấp dành cho mọi

Bài viết nhiều

 1. Chắc hẳn có rất nhiều người đang rất tò mò và thích thú với các
 2. Vào mùa mưa, nhất là ở TP. Hồ Chí Minh vào khoảng cuối tháng 11
 3. Hướng dẫn làm giàn phơi đồ thông minh nhanh chóng và đơn giản không phải