Bảng báo giá giàn phơi thông minh

 1. 05/11/2020
 2. Xem: 1,582

Giàn phơi thông minh

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP14 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,427 | Giảm giá: 3%
11,650,000 VNĐ
2
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP09 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,491 | Giảm giá: 7%
11,250,000 VNĐ
3
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP10 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,623 | Giảm giá: 11%
1850,000 VNĐ
4
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh 888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,492 | Giảm giá: 7%
11,700,000 VNĐ
5
 • Mã SP: giàn phơi thông minh GP11 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,520 | Giảm giá: 5%
12,050,000 VNĐ
6
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP12 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,659 | Giảm giá: 8%
11,150,000 VNĐ
7
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP11 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,389 | Giảm giá:
12,050,000 VNĐ
8
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP13 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,489 | Giảm giá: 6%
11,360,000 VNĐ
9
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP10 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,630 | Giảm giá: 23%
1850,000 VNĐ
10
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP14 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,551 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
11
 • Mã SP: giàn phơi thông minh 888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,489 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
12
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP05 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,624 | Giảm giá: 6%
11,550,000 VNĐ
13
 • Mã SP: Giàn phơi GP06, Giàn phơi thông minh | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,721 | Giảm giá: 5%
11,050,000 VNĐ
14
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP07 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,472 | Giảm giá: 2%
12,590,000 VNĐ
15
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP08 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,695 | Giảm giá: 12%
1750,000 VNĐ
16
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh GP07 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,510 | Giảm giá: 2%
12,590,000 VNĐ
17
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh 1888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,627 | Giảm giá:
18,700,000 VNĐ
18
 • Mã SP: giàn phơi thông minh GP03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,730 | Giảm giá: 3%
11,380,000 VNĐ
19
 • Mã SP: giàn phơi thông minh 999 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,599 | Giảm giá:
11,400,000 VNĐ
20
 • Mã SP: Giàn phơi thông minh 1888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,596 | Giảm giá: 10%
18,700,000 VNĐ
21
 • Mã SP: giàn phơi thông minh 999HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,671 | Giảm giá: 5%
11,850,000 VNĐ

Sửa giàn phơi thông minh

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: GP03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,370 | Giảm giá: 22%
1730,000 VNĐ
2
 • Mã SP: 888HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,355 | Giảm giá: 19%
1880,000 VNĐ
3
 • Mã SP: GP05 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,364 | Giảm giá: 20%
1780,000 VNĐ
4
 • Mã SP: 999 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,354 | Giảm giá: 22%
1700,000 VNĐ
5
 • Mã SP: GP06 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,369 | Giảm giá: 27%
1570,000 VNĐ
6
 • Mã SP: 999HD | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,346 | Giảm giá: 10%
1950,000 VNĐ
7
 • Mã SP: GP07 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,348 | Giảm giá: 14%
11,250,000 VNĐ
8
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,388 | Giảm giá: 11%
1400,000 VNĐ
9
 • Mã SP: GP08 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,350 | Giảm giá: 32%
1540,000 VNĐ
10
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,394 | Giảm giá: 14%
1640,000 VNĐ
11
 • Mã SP: GP09 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,288 | Giảm giá: 24%
1680,000 VNĐ
12
 • Mã SP: GP10 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,372 | Giảm giá: 32%
1640,000 VNĐ
13
 • Mã SP: GP11 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,322 | Giảm giá: 19%
1890,000 VNĐ
14
 • Mã SP: GP12 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,384 | Giảm giá: 24%
1650,000 VNĐ
15
 • Mã SP: GP13 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,363 | Giảm giá: 21%
1760,000 VNĐ
16
 • Mã SP: GP14 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,364 | Giảm giá: 29%
1750,000 VNĐ

Giàn phơi thông minh Hòa Phát

STTTên Sản PhẩmSố lượngĐơn giá (VNĐ)
1
 • Mã SP: GPTM-888B | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,058 | Giảm giá: 26%
11,150,000 VNĐ
2
 • Mã SP: GPTM-HP001 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,044 | Giảm giá: 3%
12,350,000 VNĐ
3
 • Mã SP: GPTM-KS-990 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,035 | Giảm giá: 13%
12,050,000 VNĐ
4
 • Mã SP: GPTM-HP007 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,043 | Giảm giá: 2%
12,050,000 VNĐ
5
 • Mã SP: GPTM-HP04 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,036 | Giảm giá: 14%
11,850,000 VNĐ
6
 • Mã SP: GPTM-2020 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,045 | Giảm giá: 7%
11,950,000 VNĐ
7
 • Mã SP: GPTM-S03 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,038 | Giảm giá: 11%
11,570,000 VNĐ
8
 • Mã SP: GPTM-KN304 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,026 | Giảm giá:
1Liên hệ
9
 • Mã SP: | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,041 | Giảm giá: 13%
11,350,000 VNĐ
10
 • Mã SP: GPTM-XN01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,042 | Giảm giá: 5%
11,750,000 VNĐ
11
 • Mã SP: GPTM-HP701 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,040 | Giảm giá: 6%
11,650,000 VNĐ
12
 • Mã SP: GPTM-312 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,043 | Giảm giá: 13%
1650,000 VNĐ
13
 • Mã SP: GPTM-S01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,040 | Giảm giá: 6%
11,750,000 VNĐ
14
 • Mã SP: GPTM-KN01 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,041 | Giảm giá: 8%
11,150,000 VNĐ
15
 • Mã SP: GPTM-HP002 | Tình trạng: Còn Hàng | Lượt xem: 1,048 | Giảm giá: 9%
12,050,000 VNĐ

Về tác giả

Sản phẩm mua nhiều

  1. Xem: 1,446
  1,820,000 đ 1,700,000 đ
  Giàn phơi thông minh 888 hd là bộ sản phẩm được nhập khẩu với các
  1. Xem: 2,137
  250,000 đ 220,000 đ
  Hiện nay, từ thực tế nhu cầu xây dựng ngày càng phát triển mạnh mẽ.
  1. Xem: 1,586
  1,950,000 đ 1,850,000 đ
  Giàn phơi quần áo 999HD là một trong những sản phẩm giàn phơi quần áo

Bài viết nhiều

  1. Xem: 1,298
  Chất lượng của giàn phơi thông minh được thể hiện qua nhiều yếu tố trong
  1. Xem: 1,341
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY LỢI Qua nhiều năm thu thập thông
  1. Xem: 1,958
  Hiện nay, nhu cầu sử dụng cây phơi đồ bằng inox còn gọi là giàn phơi